1. ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του #lunchboxaki (εφεξής ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ) η οποία αποτελεί ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης «Χατζηπλάτων Γεωργία» (εφεξής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) από τον επισκέπτη /χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα #lunchboxaki είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ενημερώνει τον επισκέπτη/εγγεγραμμένο χρήστη και ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:

α) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τηv αποστολή των φορμών επικοινωνίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία μαζί του. Περαιτέρω και εφόσον ο επισκέπτης έχει δώσει την σχετική συγκατάθεση του θα δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων ή/και για την κατάρτιση αγοραστικού προφίλ του χρήστη και την βελτίωση της διαχείρισης του πελατολογίου της και της λειτουργίας ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω του ιστότοπου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ζητούνται:

το πλήρες ονοματεπώνυμο
η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του επισκέπτη
Καμία άλλη επεξεργασία ή διαβίβαση των δεδομένων των χρηστών δεν θα γίνεται από την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ εκτός από τις άνωθεν επεξεργασίες για τις οποίες έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών ή αν απαιτηθεί από το Νόμο ή αρμόδια εποπτική ή δικαστική αρχή.

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεση αυτή και να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lunchboxaki.gr